مرور برچسب

خانه هوشمند

سیستم ایمنی در هوشمند سازی خانه چه اهمیتی دارد؟

سیستم امنیتی خانه هوشمند شبکه‌ای از دستگاه‌های متصل به هم است که برای افزایش ایمنی خانه با ادغام اجزای امنیتی سنتی با اتوماسیون پیشرفته و استفاده از سیستم‌هایی همچون روشنایی، حسگرها و کنترل{تاچ}پنل‌ها طراحی شده است. این سیستم‌ها شامل…