مرور برچسب

خانوارهای ایرانی

رفاه خانوارهای ایرانی کم می شود!

به گزارش باملین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما نکته قابل توجه این است که به‌دلیل سیاست‌های رفاهی ناکارآ برای دهک‌های کم‌درآمد، این اثر تحریمی اثر شدیدتری بر قشر ضعیف ایران داشته است. بر اساس این پژوهش، وجود نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، فقدان…