مرور برچسب

خرید خانه در تهران

در ۲۰ سال اخیر خانه در ایران چقدر گران شد؟

به گزارش باملین بر اساس آمارهای جهانی قیمت مسکن طی ۲۰ سال گذشته در کشور کانادا بیش از هر کشور توسعه یافته دیگری گران شده است. مسکن در کانادا در حالی رشد سه برابری را تجربه کرده که در استرالیا دو و نیم برابر و آمریکا، انگلیس و آلمان کمی…