مرور برچسب

خرید سربازی

اگر در این دسته از افراد هستید از خرید «سربازی» محروم شدید!

به گزارش باملین افراد زیادی هستند که علاقه ای به انجام خدمت وظیفه سربازی ندارند و قصد دارند از قانون خرید خدمت سربازی استفاده کنند. اما بهتر است بدانید که تحت چه شرایطی می توانید از این قانون استفاده کنید و آیا اصلا قانون خرید سربازی همچنان…

قانون خرید سربازی برگشت؟ + جزئیات

به گزارش باملین سربازی یکی از معضلات زندگی جوانان ایرانی است که همیشه دغدغه خرید آن را داشته اند. در سال های نه چندان دور قانون خرید سربازی تصویب شده بود و افراد زیادی توانستند این قانون را دور بزنند، اما چند سالی است که دیگر چنین طرحی وجود…