مرور برچسب

خشکی فرچه ریمل

با این ترفندها میتونی از خشک شدن ریمل جلوگیری کنی!

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که ریمل های جذاب و دوست داشتنیتان، پس از مدتی خشک شده و خراب شوند. وقتی ریمل ها خشک می شوند دیگر کاربرد اولیه را ندارند و ممکن است به صورت شما آسیب وارد کنند. به همین دلیل هم بهتر است با ترفندها و روش های…