مرور برچسب

خشک شدن دریای خزر

تهدید بزرگ؛ آیا دریای خزر به زودی خشک می شود؟

به گزارش باملین به نقل از ایرنا، صاحبنظران ممتاز کشور در حوزه محیط زیست ضمن رد این ادعا به همه ایرانیان اطمینان دادند که دریای خزر برای آن‌ها تا ابد باقی خواهد ماند. آن‌ها معتقد هستند دریای خزر با عمق یک هزار و ۳۵ متر و حجم آب آن که…