مرور برچسب

خوابین

نور آبی روی خواب چه تاثیراتی دارد؟

آیا نور آبی واقعا همانطور که مطالعات نشان داده‌اند بر خواب ما تأثیر می‌گذارد؟ محققان دانشگاه بازل و دانشگاه فنی مونیخ (TUM) مفروضات قبلی در مورد تأثیر رنگ روشن بر خواب را به چالش کشیده‌اند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که رنگ نور ممکن…