مرور برچسب

خودرو تولید افغانستان

خودرو سوپر اسپورت تولید افغانستان همه را شگفت زده کرد / عکس خودرو مادا ۹ افغانی را ببینید!

به گزارش باملین افغانستان پس از تسلط طالبان به پسرفت معروف شده است، اما در جدیدترین اقدام از یک خودرو سوپر اسپورت تولید افغانستان رونمایی شد که نگاه ها را نسبت به این کشور عوض کرد. این خودرو واقع اولین ماشین تولید افغانستان است که از یک…