مرور برچسب

درد گوش

دلایل مختلف درد گوش بیرونی

بخش بیرونی گوش شامل پوست و غضروف می‌شود که ما آن را در دو طرف سر (لاله گوش) مشاهده می‌کنیم. هنگامی که درباره گوش بیرونی صحبت می‌شود، بسیاری از ما به لاله گوش اشاره می‌کنیم. به لحاظ علمی کانال گوش هم قسمتی از گوش بیرونی محسوب می‌شود. درد…