مرور برچسب

دروغ گویی

دروغگویی چه تاثیری بر دراز شدن بینی دارد؟

گاهی اوقات، وقتی گرفتار دروغگویی می‌شوید، ممکن است تعجب کنید که چیزی در صورت شما وجود داشته باشد که دروغ شما را فاش کند. در زمان دروغ گفتن، آیا بیشتر از حد معمول عرق می‌کنید؟ آیا گوش‌های شما قرمز می‌شود؟ به گزارش باملین، اگر در اطراف…