مرور برچسب

دعای حفظ فرزند

دعای حفظ فرزند از چشم زخم؛ اذکار حفظ فرزندان از هر نوع بلا

برای اینکه فرزندان و کودکان عزیز شما از بلایا و چشم زخم‌های افراد حسود و تنگ نظر دور بمانند با آیات قرآنی زیر می‌توانید از خداوند قادر و توانا طلب حفاظت کنید. دعای حفظ فرزندان از بلا و چشم زخم ۱- آیه الکرسی در روز پنجشنبه، چهل مرتبه…