مرور برچسب

دعای چشم زخم

بهترین دعای چشم زخم در قرآن و مفاتیح الجنان

باملین: زیاده‌گویی ها در مورد دعا برای رفع چشم زخم بسیار است. در بین توده مردم برخی از این مباحث با خرافات عجین شده و باعث انکار اصل چشم زخم از طرف بعضی افراد شده است. اما از بررسی روایات در مورد چشم زخم به دست آمده مشخص کرده است که آیا…