مرور برچسب

دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون بانک شهر

استخدام بانک شهر آغاز شد! + دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون

به گزارش باملین بانک شهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز اقدام به برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه های تخصصی و عمومی و سایر مراحل مورد نیاز خواهد کرد. از بین متقاضیان مرد و زن طبق معیارهای مشخص شده و طبق آزمون…