مرور برچسب

دلایل شوره زدن سر

این علت اصلی شوره سر است!

هنگامی که خودتان را در آینه برانداز می‌کنید، دیدن پوسته‌های ریز سفید یا خاکستری که در میان مو‌های تیره شما به چشم می‌خورند، ممکن است شما را ناراحت کند، خصوص اگر دوره‌های متناوب رهایی از شوره سر و بازگشت دوباره آن را تجربه کنید. به…