مرور برچسب

دوست

دوستی با افراد جدید چه فوایدی برای مغزتان دارد؟

شناخت افراد جدید مغز را تقویت می‌کند. این مجموعه از مهارت‌های ذهنی شامل حافظه کوتاه‌مدت، قدرت کنترل عوامل حواس‌پرتی و توانایی متمرکز ماندن است. به گزارش باملین، متخصصان تاکید دارند که با اقداماتی، چون ورزش منظم و خواب کافی می‌توان…