مرور برچسب

راه جدید درمان سرطان

به زودی درمان سرطان امکان پذیر می شود!

به گزارش باملین به نقل از ساینس‌الرت، دانشمندان روش جدیدی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی کشف کرده اند. تحریک مولکول‌های آمینوسیانین با نور نزدیک به مادون قرمز باعث می‌شود که مولکول‌ها به‌طور هماهنگ به ارتعاش درآیند، به اندازه‌ای که…