مرور برچسب

رجیستر گوشی

رجیستر موبایل های مسافری فعلا متوقف شده است!

به گزارش باملین سامانه ای کردن برخی از خدماتی که به مردم ارایه می شود، اگرچه برخی کارها را تسهیل کرده و شفافیت را به ارمغان آورده است؛ اما اختلال هایی که در این سامانه ها گاه و بیگاه ایجاد می شود، منجر به بروز مشکلات و سختی هایی برای…