مرور برچسب

روانشناسی فردی

راه کارهایی برای غلبه بر مقایسه دائم خود با دیگران

امروزه و با توجه به گشترش فضای مجازی که امکان مقایسه لحظه به لحظه زندگی‌مان با دیگران را فراهم کرده است، مقایسه خود با دیگران می‌تواند به شکل یک مشکل مزمن و آزاردهنده درآید. برای بسیاری از ما مقایسه کردن تبدیل به یک عادت می‌شود، اما…