مرور برچسب

روغن برای ریزش مو

این اشتباهات را در روغن زدن به موها انجام ندهید!

موهای بلند نیاز به مراقبت اساسی دارند تا از ریزش مو و گره خوردن آنها جلوگیری کنید. البته این مراقبت مخصوص موهای بلند نیست و برای موهای کوتاه هم بهتر است به حد کافی از آنها مراقبت کنید. یکی از موثرترین روتین های مراقبتی مو، استفاده از روغن…