مرور برچسب

روی کابینت آشپزخانه چی بزارم؟

برای دکوراسیون داخلی آشپزخانه و چیدمان روی کابینت ها باید از این ترفندها استفاده کنی!

دکوراسیون داخلی آشپزخانه به عوامل مختلفی مانند چیدمان روی کابینت ها بستگی دارد. احتمالا شما هم هر وسیله اضافی مانند کلید، کیف پول، گوشی و ... را روی کابینت های آشپزخانه میگذارید و همیشه یک محیط شلوغ و زشت را برای دکوراسیون آشپزخانه…