مرور برچسب

رینوپلاستی

مقایسه هزینه عمل بینی در کشورهای مختلف

هزینه عمل بینی در کشورهای مختلف، از جمله افریقای جنوبی، آمریکا، هند، ایران، ترکیه، تایلند و مکزیک متفاوت است و بستگی به متخصص جراحی، میزان تجربه و محل ارائه خدمات دارد. همچنین، عوامل دیگری مانند مدل عمل بینی، نوع بیهوشی، وسایل پزشکی و…