مرور برچسب

زاییدن

این استان در چند قلو زاییدن رکورد زد!

به گزارش باملین، بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت کشور از ابتدای امسال ۲۹ هزار و ۷۲۸ مورد چندقلوزایی در کشور به ثبت رسیده که ۲۸ هزار و ۱۴۸ دوقلو، ۱۵۰۶ سه قلو، ۶۴ چهار قلو و ۱۰ رویداد پنج قلو بوده است. در گزارش ثبت احوال تاکید شده است که…