مرور برچسب

زمین دولتی

به این افراد زمین دولتی تعلق می گیرد!

به گزارش باملین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، "مهرداد بذرپاش" در نشست تخصصی پایش عملکرد استان‌ها در نهضت ملی مسکن، پس از بررسی گزارش‌های ارائه شده در خصوص میزان پیشرفت پروژه ‌ها و طرح‌های استان‌ها در حوزه راه و مسکن و مسائل و چالش‌های…