مرور برچسب

زیباترین بازیگران مسلمان جهان

بهاره کیان افشار در لیست زیباترین زنان مسلمان جهان!

به گزارش باملین و به نقل از رکنا فهرستی از زیباترین زنان مسلمان جهان در سایت “FillGap” منتشر شده است که میان بازیگران ترکیه ای و مسلمان جهان، نام بهاره کیان افشار هم به عنوان یکی از زیباترین بازیگران مسلمان جهان دیده می شود. …