مرور برچسب

سبزه ریحان

چطوری با سبزه ریحان سبزه عید بکاریم؟

چطوری با سبزه ریجان سبزه عید بکاریم؟ برای کاشت سبزه عید راه و روش های مختلفی وجود دارد که هر کدام هم زیبایی ها و مشکلات خود را دارند. سبزه عید با ریحان هم از جمله زیباترین سبزه های عید است که ظاهر متفاوتی با سبزه های همیشگی دارد. سبزه به…