مرور برچسب

سجاد غریبی

سلیقه‌ی مردم با فضای مجازی نابود شد! / سقوط آزاد فرهنگ با این آدم ها شروع شد!

طی دو روز اخیر و در توئیتر فارسی، نهضتی به راه افتاده که کاربران با به اشتراک گذاشتن تصویر آدم‌ها و یا اشیا و پدیده‌های بی‌کیفیت همراه با یک کپشن کنایه‌آمیز به کلیت کیفیت پایین آن آدم‌ها یا اشیا اعتراض می‌کنند، البته با زبانی کنایه‌آمیز،…