مرور برچسب

سحر

عکس جنجالی پگاه آهنگرانی با پوشش نامناسب در کنار سحر مقدس!

به گزارش باملین پگاه آهنگرانی که در سال گذشته به خارج از کشور مهاجرت و کشف حجاب کرد، دیگر قید حضور در سینمای ایران را زده و با پوششی نامناسب در کنار خواننده‌ی اونور آبی یعنی سحر، عکسی را منتشر کرد.