مرور برچسب

سرمایه گذاری ایرانیان

طبق آمار سرمایه گذاری ایرانیان در این حوزه ها بیشتر بوده است + نمودار

به گزارش باملین مهر ماه سال جاری از 12 هزار نفر از مردم بالای 15 سال ایران به روش مصاحبه حضوری پرسیده شد که اگر شرایط مالی به شما اجازه سرمایه گذاری دهد، این کار را در چه حوزه ای انجام می دهید. جواب این سوال جالب بود که در…