مرور برچسب

سلامت روان

سلامت روان چیست؟ چگونه آنرا بهبود بخشیم؟

سلامت روان به رفاه عاطفی، روانی و اجتماعی فرد و عملکرد درست مغز اشاره دارد. این امر شامل توانایی فرد برای مدیریت استرس، ارتباط سالم با دیگران، تصمیم گیری و کنار آمدن با چالشهای زندگی که همان تاب آوری است اشاره دارد. سلامت روانی خوب به آسایش…