مرور برچسب

سنوات کارگران

سنوات و عیدی ۱۴۰۲ اینطوری حساب میشه!

به گزارش باملین مطابق اظهارات کارشناسان حقوقی آنچه کارفرمایان باید به عنوان مبنا برای محاسبه سنوات,عیدی و شب کار و اضافه کاری لحاظ کنند تمام مزد کارگران است نه مزد مبنا. یکی از مشکلات کارگران در روابط کار عدم آگاهی کارگران از حق و…