مرور برچسب

سنگ چشم زخم

این سنگ‌ ها مخصوص دور شدن چشم زخم‌ و بلا است

به گزارش باملین از نظر قرآن و روایات حقیقت چشم زخم وجود دارد. بنابراین برای رفع و پیشگیری از چشم زخم یا به قول معروف چشم خوردن می‌توان اعمالی را انجام داد. حواسمان باشد که خرافه و بدعت جدیدی وارد عقایدمان نکنیم و تنها اعمالی که معصومین…