مرور برچسب

شاهین اتوماتیک

شاهین دنده ای را با اتومات عوض کنید / خبر خوشحال کننده سایپا برای مشتریان خود!

به گزارش باملین سایپا اعلام کرد تعویض شاهین اتوماتیک با شاهین دنده‌ای اختیاری است.  گروه خودروسازی سایپا در راستای کسب رضایت مشتریان امکان تحویل خودرو شاهین اتوماتیک جهت مشتریان ثبت نامی خودرو شاهین دنده‌ای را فراهم کرده…