مرور برچسب

شرایط تغییر نام در ثبت احوال

مراحل تغییر نام کوچک و نام خانوادگی در شناسنامه + مدارک لازم

به گزارش باملین افراد زیادی هستند که از نام و نام خانوادگی خود رضایت ندارند و قصد دارند که آن را تغییر دهند. تغییر اسم و فامیلی در ایران شرایط خاصی دارد که بهتر است قبل از هر اقدامی با شرایط تغییر نام و نام خانوادگی و مدارک لازم جهت…