مرور برچسب

شرایط خرید سربازی

اگر در این دسته از افراد هستید از خرید «سربازی» محروم شدید!

به گزارش باملین افراد زیادی هستند که علاقه ای به انجام خدمت وظیفه سربازی ندارند و قصد دارند از قانون خرید خدمت سربازی استفاده کنند. اما بهتر است بدانید که تحت چه شرایطی می توانید از این قانون استفاده کنید و آیا اصلا قانون خرید سربازی همچنان…