مرور برچسب

شرایط معلم شدن

برای معلم شدن باید این شرایط را داشته باشید!

به گزارش باملین همانطور که می دانید پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت بومی‌پذیری است و گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش کشور، در هر یـک از کـدرشته محل‌ها با توجه به دامنه پذیرش که در ستون " پردیس/…