مرور برچسب

صادرات گاز

آیا صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف می شود؟!

به گزارش باملین اخیرا آماری از میزان صادرات گاز ایران به ترکیه منتشر شده که رقم صادرات گاز ایران به ترکیه صفر بوده است! سرپرست دیسپچینگ شرکت ملی گاز در واکنش به اخبار منتشرشده در مورد توقف صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: در برهه‌ای از…