مرور برچسب

صرافی در تهران

برای تاسیس صرافی در تهران ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارید!

به گزارش باملین سرمایه لازم برای تاسیس صرافی های نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و ارومیه را منوط به پرداخت سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد تومان اعلام شد و در عین حال، در سایر شهرها این رقم ۱۳ میلیارد تومان…