مرور برچسب

طرز فکر مثبت

مثبت اندیشی چقدر در زندگی ما اهمیت دارد؟

به گزارش باملین از "نورمن وینسنت پیل" نویسنده پروتستان امریکایی در سال ۱۹۵۲ میلادی کتابی تحت عنوان "قدرت مثبت اندیشی" چاپ شد کتابی با هدف خودیاری که به خوانندگان کمک می‌کرد تا خوش بینی بیش تری پیدا کنند. از جمله نکات ذکر شده در آن کتاب…