مرور برچسب

علت لایک نشدن پست ها در اینستاگرام

چرا تو اینستاگرام نمیتونم لایک کنم؟

چرا تو اینستاگرام نمیتونم لایک کنم؟ اینستاگرام قوانین خاص خود را دارد و اگر به قوانین این پلتفرم احترام نگذارید و آنها را رعایت نکنید از طرف اینستاگرام جریمه می شوید. یکی از جریمه هایی که اینستاگرام برای متخلف ها در نظر گرفته جلوگیری از…