مرور برچسب

عکس چهارشنبه سوری آخر سال

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۴۰۲ | تاریخ دقیق چهارشنبه سوری امسال

چهارشنبه سوری یکی از جشن های سنتی و اصیل ایرانی است که سال هاست مردم ایران این روز را جشن می گیرند. در واقع آخرین چهارشنبه سال به عنوان چهارشنبه سوری شناخته می شود و مردم بدی ها و مریضی های خود در یک سال گذشته را در یک حرکت نمادین به آتش می…