مرور برچسب

عیدی 1403

مبلغ عیدی سال ۱۴۰۳ مشخص شد!

به گزارش باملین به نقل از تسنیم، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی…