مرور برچسب

غربالگری سرطان روده بزرگ

غربالگری چه سرطان‌ هایی در ۲۰۲۴ در اولویت قرار دارد؟

همچنین در این سال بیش از ۶۰۹ هزار نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.با این حال، تشخیص زودهنگام این بیماری می‌تواند زندگی افراد را نجات دهد. به گزارش باملین، غربالگری ها، سلاح‌های قدرتمندی در برابر یک بیماری بالقوه تهدید…