مرور برچسب

فارابی

سرمایه‌ گذاری در مطمئن ترین صندوق اهرمی بورس

آشنایی با صندوق اهرمی صندوق اهرمی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که در مقایسه با دیگر صندوق‌ها، ساختار متفاوتی دارد. صندوق‌های اهرمی دارای دو نوع واحد سرمایه‌گذاری هستند. واحدهای عادی و واحدهای ممتاز که تفاوت این دو واحد در میزان…