مرور برچسب

فرق آمبره و سامبره

بالیاژ قشنگتره یا آمبره؟ تفاوت آمبره و بالیاژ و سامبره

بالیاژ قشنگتره یا آمبره؟ فرق آمبره و بالیاژ و سامبره چیه؟ شاید این اسم ها رو تا به امروز شنیده باشید و هیچ وقت تجربه آنها را نداشته باشید. روش های مختلفی برای رنگ کردن مو وجود دارد که بالیاژ، آمبره و سامبره از مهمترین آنهاست. آمبره از…