مرور برچسب

فریار جواهریان

این خانوم همسر سابق داریوش مهرجویی است!

به گزارش باملین، فریار جواهریان همسر سابق زنده یاد داریوش مهرجویی بود که تصویرش را می بینید. فریار جواهریان همسر سابق زنده‌نام داریوش مهرجویی که در بسیاری از کارهای داریوش مهرجویی طراحی صحنه را برعهده داشت، در صفحه…