مرور برچسب

فلسطین

آزاده صمدی در تجمع حمایت از مردم فلسطین دیده شد!

به گزارش باملین تصویری از حامیان فلسطین در تجمعات میدان فلسطین تهران در فضای مجازی منتشر شد و عده زیادی تصور کردند که خانمی که در تصویر حضور دارد، آزاده صمدی از بازیگران خوب کشورمان است. اما اینطور نبود و این موضوع تکذیب شد! …