مرور برچسب

فواید طناب زدن

چرا طناب زدن بهترین ورزش هوازی است؟

طناب زدن تنها روشی مفرح برای ورزش کردن نیست، بلکه فعالیتی با ریشه‌ی تاریخی هم هست. اعتقاد بر این است که منشأ طناب زدن به چین باستان بازمی گردد. در جشن سال نوی چینی بازی‌ای شبیه به طناب زدن وجود داشته. به گزارش باملین،…