مرور برچسب

قانون خرید سربازی 1403

قانون خرید سربازی برگشت؟ + جزئیات

به گزارش باملین سربازی یکی از معضلات زندگی جوانان ایرانی است که همیشه دغدغه خرید آن را داشته اند. در سال های نه چندان دور قانون خرید سربازی تصویب شده بود و افراد زیادی توانستند این قانون را دور بزنند، اما چند سالی است که دیگر چنین طرحی وجود…