مرور برچسب

قوانین تغییر نام

قوانین تغییر نام خانوادگی چیست؟

به گزارش باملین به نقل از فارس، قانون ثبت احوال ۵۵ ماده قانونی و سرفصل‌هایی مانند کلیات،اسناد و مدارک ثبت احوال، ثبت ولادت، ثبت وفات، ازدواج و طلاق، صدور شناسنامه،صدور کارت شناسائی ملی، نام خانوادگی، تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به…