مرور برچسب

قیمت ال 90

با کمتر از ۶۰۰ میلیون ال نود بخرید / قیمت جدید خودرو ال ۹۰

به گزارش باملین آخرین قیمت انواع خودرو ال نود به شرح زیر است. بر این اساس قیمت تندر ۹۰ پلاس دنده‌ای  صفر، ۸۲۰ تومان قیمت خورده است. همچنین تندر ۹۰ E۲ صفر، ۷۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک صفر…